Dzieci od 0 do 6 lat

Mogą korzystać z usług Poradni w zakresie:

 • Wczesna interwencja psychologiczna dla dzieci do 3 roku życia
 • Konsultacje i porady rodzicom małego dziecka
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci przedszkolnych
 • Terapia krótkoterminowa dla rodziców dzieci przedszkolnych w sytuacji kryzysowej w rodzinie
 • Terapia pedagogiczna dzieci 6-letnich
 • Opieka nad dziećmi z wadami wymowy oraz zaburzoną mową
 • Rehabilitacja dzieci z wadami słuchu i mowy
 • Komputerowe badanie słuchu, wzroku i mowy przy użyciu „Platformy do badania narządów zmysłów”
 • Domowa Klinika Rehabilitacji
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (procedura przyjęć oraz karta zgłoszenia dziecka do pobrania tutaj)