Projekty

Trening Koncentracji Uwagi

Trening Koncentracji Uwagi przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, którym problem ze skupieniem się utrudnia naukę i radzenie sobie w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczniowie oprócz koncentracji uwagi mogą także rozwijać takie funkcje, jak: pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną oraz percepcję słuchową. Mają też szansę na nauczenie się pokonywania swoich słabości i trenowanie tak cennych umiejętności, jak: cierpliwość, wytrwałość, poczucie humoru oraz panowanie nad swoimi emocjami Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają półtorej godziny zegarowej. pełny cykl obejmuje 8 spotkań. 

Po kilku latach przerwy, w naszej Poradni, został wznowiony Trening Koncentracji Uwagi. Przeznaczony jest on dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, którym problem ze skupieniem się utrudnia naukę i radzenie sobie w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczniowie oprócz koncentracji uwagi mogą także rozwijać takie funkcje, jak: pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną oraz percepcję słuchową. Mają też szansę na nauczenie się pokonywania swoich słabości i trenowanie tak cennych umiejętności, jak: cierpliwość, wytrwałość, poczucie humoru oraz panowanie nad swoimi emocjami.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają półtorej godziny zegarowej. pełny cykl obejmuje 8 spotkań. Program Treningu Koncentracji Uwagi opracowany przez psychologa Barbarę Stańczuk, został obecnie wzbogacony o elementy ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej, terapii pedagogicznej i psychoedukacji wybrane przez pedagoga Ewę Pleskot. Podczas zajęć uczniowie w tzw “teczkach pracy” gromadzą materiały terapeutyczne, które w przyszłości mogą służyć im za wzory do przygotowywania kolejnych ćwiczeń do prowadzenia w domu. Albowiem, by efekty treningu utrzymywały się dłużej, konieczne jest kontynuowanie pracy przez uczniów po zakończniu spotkań. Warto wykorzystać także materiały zawarte w takich pozycjach książkowych, jak: „Sukces w szkole” oraz „Mistrzostwo” autorstwa M. Łukasiewicz, „Trening pamięci” S. Lehrla, a także „Zabawy na odprężenie i koncentrację” opracowane przez R. Portmann.

W okresie od 3 listopada do 29 grudnia tego roku w tut. Poradni realizowane były warsztaty „Trening koncentracji uwagi”. Program opracowany został przez psychologa Barbarę Stańczuk, w jego realizacji wspierała go pedagog Ewa Pleskot. Zajęcia adresowane były do uczniów, którym problemy ze skupieneim się utrudniają osiąganie sukcesów szkolnych oraz radzenie sobie w życiu codziennym. W pracy z dziećmi wykorzystano wieloletnie doświadczenia zawodowe osób prowadzących oraz elementy różnych programów terapeutycznych, miedzy innymi: kinezjologii edukacyjnej, treningu myślenia twórczego, terapii pedagogicznej i psychoedukacji. Program zaplanowany został na 8 półtoragodzinnych spotkań z uczniami. Na ich prośbę czas ostatnich zajęć przedłużony został do 3 godzin. W warsztatach uczestniczyło 6. uczniów klas V i VI goleniowskich szkół podstawowych. Wszystkie dzieci pracowały z zaangażowaniem, podobały im się proponowane ćwiczenia. W ankiecie ewaluacyjnej bardzo dobrze oceniły zajęcia, wskazały na skuteczność proponowanych zadań, tym samym potwierdziły realizację założonych celów.

Dnia 16.03.2017 zakończyła się kolejna tura Treningu koncentracji uwagi.

W zajęciach wzięło udział sześcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 w Goleniowie. Uczniowie chętnie wykonywali przygotowane dla nich zadania i stwierdzili, że dzięki udziałowi w zajęciach: poprawiła się ich koncentracja uwagi, lepiej piszą klasówki oraz są bardziej aktywni na lekcjach. Podczas ostatniego spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Informacje zwrotne uzyskane od dzieci, a także obserwacja uczniów podczas spotkań utwierdziły nas w przekonaniu, iż zajęcia powinny być kontynuowane w przyszłości.

Osoby prowadzące – E. Pleskot, B. Stańczuk

Dnia 25.05.2017 zakończyła się trzecia i ostatnia w tym roku szkolnym tura Treningu koncentracji uwagi. Wzięło w nim udział czworo uczniów ze Szkół Podstawowych: nr 2, nr 4 i “Promyczek” w Goleniowie. Zajęcia rozpoczęło sześcioro uczniów, jednakże dwóch spośród nich zrezygnowało z dalszego udziału. Pozostali uczestnicy ze zmiennym zainteresowaniem wykonywali przygotowane dla nich zadania i ćwiczenia doskonalące umiejętność koncentracji. Widoczne było u nich niekiedy zmęczenie pracą umysłową. Jednakże pomimo tego, w ankietkach ewaluacyjnych stwierdzili, że dzięki udziałowi w zajęciach wzrosła ich koncentracja uwagi oraz poprawili oni swoje oceny. Podczas ostatniego spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Informacje zwrotne uzyskane od uczniów, a także obserwacja ich podczas spotkań utwierdziły nas w przekonaniu, iż zajęcia powinny być kontynuowane w przyszłości. Jednakże wskazane jest, by ich zakończenie zaplanować nieco wcześniej, np w kwietniu, gdyż w maju w zwiazku z walką o oceny końcowe dzieci są już przemęczone i odbija sie to niekorzystnie na pełnym wykorzystaniu przez nich możliwości stwarzanych przez trening.

Zapisy na kolejne zajęcia już we wrześniu bieżącego roku. Zapraszamy -:).

 

Osoby prowadzące – E. Pleskot, B. Stańczuk

W okresie od 26 października do 21grudnia 2017 roku, realizowana była w tut. Poradni kolejna edycja „Treningu koncentracji uwagi”.W zajęciach uczestniczyło 5 uczniów klas V-VI – 3. z goleniowskich szkół podstawowych oraz 2 uczniów spoza Goleniowa, ze szkoły podstawowej w Mostach i Przybiernowie. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Każde spotkanie trwało 2 godziny lekcyjne. Frekwencja była dość wysoka, wynosiła 85% (dwoje uczniów brało udział we wszystkich spotkaniach). Program zajęć został zrealizowany w pełnym zakresie, mimo że główna prowadząca psycholog Barbara Stańczuk, od listopada, przeszła na urlop zdrowotny. W trzech zajęciach uczniom towarzyszyła studentka II roku studiów magisterskich „Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną” Agata Capiga. Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczni uczestnicy zajęć stanowili grupę bardzo zróżnicowaną pod względem posiadanych zdolności i tempa pracy, dwoje z nich miało poważne kłopoty z koncentracją uwagi, dwoje zdecydowanie odbiegało od pozostałych poziomem słownictwa. Z całą pewnością dla dwojga z nich zajęcia te powinny być wstępem do dalszej, intensywnej pracy, najlepiej pod kierunkiem specjalisty, a dla dwójki pozostałych stanowić mogą materiał do dalszych samodzielnych ćwiczeń.

Na warsztatach wykorzystywano różne formy pracy, niektóre z nich stanowiły stały element, występowały w każdym spotkaniu (ćwiczenia tzw. 3. minutówki, alfabetyczne słowa). Najwięcej kłopotów sprawiły uczniom ćwiczenia dotyczące przekształceń słownych (1. Dodaj, opuść lub zamień jedną literę tak, aby powstało inne słowo, 2. Przestaw litery tak, by powstało słowo). Najbardziej podobały się alfabetyczne słowa oraz poszukiwanie różnic w obrazkach. Ostanie zajęcia odbyły się w okrojonym składzie – uczestniczyło w nich 3. uczniów (1 uczeń usprawiedliwił swoją nieobecność na przedostatnim spotkaniu). Brali w nich również rodzice obecnych uczniów. Dzieci podzieliły się informacjami na temat przebiegu zajęć, wskazały ćwiczenia, które poprawiają koncentrację, sprzyjają efektywności uczenia. Na zakończenie uczniom wręczono Dyplomy uczestnictwa oraz przekazano zgromadzone w skoroszytach przykładowe materiały zgromadzone w trakcie warsztatów.

Zapraszam uczniów klas V i VI na zajęcia w przyszłym roku szkolnym.

 

Prowadząca zajęcia

pedagog Ewa Pleskot

Trening Ortograficzny

 „Trening Ortograficzny” to zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Głównym celem warsztatów jest utrwalenie zasad pisowni wyrazów z: ó-u, rz-ż, ch-h oraz łącznej i rozdzielnej z „nie” (z wybranymi częściami mowy). Zajęcia od kilkunastu lat zajęcia cieszą się zainteresowaniem rodziców i uczniów.

„Trening Ortograficzny” to zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Program warsztatów opracowany został przez pedagogów Beatę Krzych i Ewę Pleskot, wzbogacono go o elementy treningu koncentracji przygotowane przez psychologa Barbarę Stańczuk. Głównym celem warsztatów jest utrwalenie zasad pisowni wyrazów z: ó-u, rz-ż, ch-h oraz łącznej i rozdzielnej z „nie” (z wybranymi częściami mowy). Program oparty jest na wieloletnich doświadczeniach zawodowych pracowników Poradni, wykorzystywane są w nim między innymi: elementy programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti” oraz wybrane ćwiczenia z zeszytów opracowanych przez Z. Saduś. Jako „przerywniki” stosowane są ćwiczenia minifizyczne – stymulujące pracę mózgu proponowane przez kinezjologię edukacyjną oraz skierowane na doskonalenie koncentracji uwagi.

Zajęcia TO od kilkunastu lat zajęcia cieszą się zainteresowaniem rodziców, a zaangażowanie uczestników i ankiety ewaluacyjne świadczą o tym, że ich kontynuowanie ma sens. 

W okresie od 13 do 17 lutego 2017 roku w tut. Poradni realizowaliśmy warsztaty „Treningu Ortograficznego”. W zajęciach brało udział 4. uczniów goleniowskich szkół podstawowych – 3. z klasy VI i 1. z klasy V. Uczestnicy tegorocznej edycji stanowili grupę bardzo zróżnicowaną pod względem posiadanej wiedzy w zakresie reguł pisowni polskiej, prezentowali też różne cechy temperamentalne – pracowali w różnym tempie, różnie skupiali uwagę, różnie reagowali na trudności. Mimo różnic pracowali z zaangażowaniem, a nawet dużym poświeceniem, nie zniechęcali się trudnościami. Zajęcia obserwowała studentka magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, P. Ola Żurawska. Aktywnie włączyła się w realizację programu, przeprowadziła z dziećmi kilka interesujących zabaw ortograficznych.Program warsztatów zrealizowany został w pełnym zakresie. Dzieci wyposażone zostały w pomoce do samodzielnej pracy nad poprawnym pisaniem. Zachęcono ich do dalszego doskonalenia poprawności pisania z wykorzystaniem zebranych materiałów, zwłaszcza samodzielnie opracowanych map umysłowych z zasadami ortograficznymi oraz „List” wyrazów z trudnościami ortograficznymi o nieuzasadnionej pisowni.

W okresie od 15 do 19 stycznia 2018 roku w tut. Poradni odbywały się zajęcia Treningu Ortograficznego. Propozycję uczestnictwa w zajęciach uczniowie i ich rodzice otrzymali po badaniach w poradni, które odbyły się w ubiegłym i tym roku szkolnym. Lista miejsc była ograniczona, więc nabór zakończył się dość szybko (listę zamknięto już w listopadzie 2017 r.). W grudniu telefonicznie poinformowano rodziców o terminie rozpoczęcia zajęć. Zgłoszono potrzebę kontaktu indywidualnego z rodzicami w 1. dniu zajęć. Na 1. spotkanie przyszło 5. rodziców. Przedstawiono im program zajęć oraz zaplanowane do osiągnięcia cele. Pracę prowadzącej – autorki programu wspierały nowo zatrudniona pedagog Katarzyna Jóźwiak oraz praktykantka Marta Ślimak, która hospitowała zajęcia i z powodzeniem przeprowadziła wybrane fragmenty warsztatów.

Zajęcia odbywały się w godzinach od 9.30 do 12.30 (4 godziny lekcyjne), od poniedziałku do piątku. Na zajęcia zapisano 6. dzieci. Uczestnicy zajęć stanowili grupę zróżnicowaną pod względem wieku – 3. była z klasy V, 2. z klasy VI, a 1. z klasy VII goleniowskich szkół podstawowych. 3. uczniów miało 100 % obecność, 2. nie brało udziału w jednym spotkaniu, a 1. przyszło tylko na jedno spotkanie. Zaplanowany program zajęć został zrealizowany w pełnym zakresie. Dzieci chętnie wykonywały polecane zadania, mimo że niektóre sprawiały im trudności. Tylko jedno ćwiczenie (ABECADŁO) dla 1. ucznia było na tyle trudne, że odmówił jego wykonania. Podobnie jak w latach wcześniejszych uczestnicy zajęć stanowili grupę zróżnicowaną pod względem tempa pracy, a 1. miało kłopoty z koncentracją uwagi. Cieszy to, że wszyscy posiadali dość szeroki zasób słownictwa, co pozwalało na sprawne wykonywanie niektórych ćwiczeń (np. wyjaśnianie znaczenia wyrazów).

Na warsztatach wykorzystywano różne formy pracy, m. in.: tworzono mapy umysłowe, „budowano” historyjki (wykorzystywano tu „Listy wyrazów” z zeszytów p. Z. Saduś z: „ó”, „rz” /na początku, na końcu oraz w środku/ oraz „ch” /w środku, na początku i na końcu/ i „h” /w środku i na początku/), wykonywano różnorodne ćwiczenia ortograficzne, np. opracowane przez p. A. Jurek (do pracy nad „nie”) oraz inne zadania własnego autorstwa. Najwięcej kłopotów sprawiły uczniom ćwiczenia poszerzające zakres umiejętności stosowania zasad w podanych przykładach, „Ułóż historię z wykorzystaniem wyrazów z Listy” oraz „Twórz rodzinę wyrazów”. Szczególnie spodobały się natomiast ćwiczenia-przerywniki („Zgadnij co mówimy”). Ostanie zajęcia pokazały, że uczniowie zadowoleni byli z warsztatów, ocenili je na 5. Jedna uczennica była zainteresowana innymi propozycjami zajęć, które będą odbywać się w poradni w przyszłości.

Na zakończenie dzieci otrzymały Dyplomy, podziękowano im za uczestnictwo oraz aktywność, zachęcono do korzystania z materiałów, które zgromadzili podczas zajęć oraz pamięciowego opanowania wszystkich otrzymanych „List” wyrazów.

Zapraszam na zajęcia w przyszłym roku szkolnym.

Prowadząca zajęcia

pedagog Ewa Pleskot

 

Zajęcia terapeutyczne metodą Feuersteina Instrumental Enrichment

Metoda ta poprzez wolne od treści instrumenty rozwija funkcje poznawcze za pomocą MLE (uczenie przez mediację). Według Feuersteina uczenie się przez mediację uczy dzieci koncentracji i samodzielnego rozumowania co pozwala na stałe podnoszenie efektywności. Metoda adresowana jest też do pracy z dziećmi ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.

„Myślenie jest trudne, ale można się do niego przyzwyczaić” – Kubuś Puchatek

Metoda ta poprzez wolne od treści instrumenty rozwija funkcje poznawcze za pomocą MLE (uczenie przez mediację). Ostatnie badania o plastyczności mózgu wspierają tezę Feuersteina, że inteligencję można modyfikować. Uczenie się zmienia nie tylko strukturę mózgu, ale tym samym wpływa na jego funkcjonowanie, zatem według Feuersteina inteligencja to zmienna ulegająca stałej zmianie, jest plastyczna i możliwa do modyfikacji. Celem nadrzędnym tej metody jest wspieranie procesu modyfikacji poprzez: wspieranie – rozwój i wzmacnianie funkcji poznawczych, język, instrukcje – nabywanie podstawowych konceptów, etykiet i operacji umysłowych, transfer – wzmacnianie motywacji wewnętrznej poprzez kształtowanie nawyków, metapoznanie – wzmacnianie refleksyjności, wglądu oraz introspekcji w proces myślowy, motywację – kreowanie wewnętrznej motywacji zadaniowej, aktywne uczenie się – rozwijanie aktywnego podejścia względem uczenia się. Według Feuersteina uczenie się przez mediację uczy dzieci koncentracji i samodzielnego rozumowania co pozwala na stałe podnoszenie efektywności. Zakłada, że interwencja dorosłego, podczas gdy dziecko rozwiązuje zadanie jest katalizatorem zmian i pobudza je do nauki. Stąd przekonanie, że mediacja zmienia struktury poznawcze takie jak: percepcja, pamięć, uwaga i myślenie. Zatem zmiana jest wynikiem współdziałanie 3 parametrów: bodźca czyli zadania,dziecka i mediatora, utrzymuje się nawet poza dana sytuacją, czyli staje się elementem repertuaru rozumowania dziecka, które z łatwością wykorzystuje nowe umiejętności w podobnych sytuacjach. Jednakże modyfikowalność to coś więcej niż sama zmiana, ponieważ dotyczy osobowości, zdolności rozumowania, możliwości poznawczych i poziomu kompetencji. Modyfikowanie procesów poznawczych pozwala również modyfikować procesy emocjonalne. Z pełną świadomością, że modyfikowanie jednostki to nie tylko przekonanie, ale również wyzwanie i odpowiedzialność, zapraszamy na zajęcia indywidualne i w grupach prowadzone przez pedagoga terapeutę Magdalenę Kaczyńską. Zajęcia NIE SĄ przeznaczone TYLKO dla uczniów niżej funkcjonujących. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego. Metoda adresowana jest też do pracy z dziećmi ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zapraszamy chętnych do kontaktu telefonicznego na numer Poradni.

Od 01.03.2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie zaprasza na zajęcia terapeutyczne metodą Feuersteina Instrumental Enrichment. Zajęcia będą się odbywały w systemie jednogodzinnym, w czwartki, w godzinach 14.00 – 16.00 oraz we wtorki o godzinie 15.30 – 16.30. Zapraszamy chętnych do kontaktu telefonicznego na numer Poradni.

Spotkanie z książką

“Spotkania z książką” to zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III. Mają one na celu zachęcnie dzieci do czytania, rozwijanie ich wyobraźni, wzbogacanie słownictwa, stymulowanie myślenia oraz dostarcznie okazji do dobrej zbawy. W trakcie zajęć dzieci mogą także rozwijać swoją szeroko pojmowaną ekspresję twórczą, dokonując ciekawej autoprezntacji metodą collage, wykonując drobne przedmioty o charakterze użytkowym i walorach ozdobnych, a także tworząc scenerię bajkową do współnej zabawy. Zajęcia prowadzone są w okresie ferii zimowych i wakacji. Trwają przez 5 kolejnych dni, po 3 godziny dziennie. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymują dyplom “Przyjaciela książki”. Podczas zajęć korzystamy z dorobku cenionych w świecie i Polsce bajkopisarzy, czołowych poetów polskich, a także z “Bajek Terapeutycznych na dobry dzień i jeszcz lepsze jutro oraz “Bajek Pomagajek” autorstwa Barbary Stańczuk

Pedagog Elżbieta Szadkowska oraz psycholog Barbara Stańczuk opracowały program zajęć warsztatowych dla uczniów klas III pt. “Spotkania z książką”. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas III. Prowadzone są w okresie ferii zimowych i wakacji. Trwają przez 5 kolejnych dni, po 3 godziny dziennie. Dzieci w ich trakcie mają okazję do zapoznania sie z różnymi utworami czytanymi przez prowadzących. W programie zajęć przewidziana jest także prezentacja i czytanie przez uczestników swoich ulubionych książek. Dzieci zapoznają się również z ciekawymi propozycjami literatury dziecięcej wydanymi w formie e-booków oraz płyt CD, np. o przygodach Mikołajka. Historyjki ostatniego z wymienionych bohaterów czytane są przez znanych polskich aktorów Jerzego i Macieja Sthurów. W trakcie zajęć uczestnicy mogą również poszerzyć swoją wiedzę z zakresu uczuć, rozwijać empatię oraz uczyć się konstruktywnego rozwiązywania problemów na bazie przeczytanych treści. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymują dyplom “Przyjaciela książki”.

Pedagog Elżbieta Szadkowska oraz psycholog Barbara Stańczuk podczas drugiego tygodnia ferii zimowych przeprowadziły zajęcia dla uczniów klas III szkół podstawowych w Goleniowie. Trwały one po 3 godziny dziennie. Ich celami było: rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem, ukazanie wartości książek w życiu człowieka, prezentacja różnorodnej literatury oraz zpoznnie z kreatywnymi formami spędzania czasu wolnego. W zajęciach wzięło udział pięcioro uczniów klas III z SP 4 oraz jedna uczennica z klasy III z SP3.

Dzieci miały okazję zapoznać się z “klasyką” bajkową oraz z Bajkami terapeutycznymi autorstwa jednej z prowadzących zajęcia. Ponadto zaprezentowały swoje ulubione książki czytając ich fragmenty. Obcowanie ze słowem pisanym i słuchanym urozmaicone było zabawami związanymi z książkami (zagadki, kalambury), zajęciami ruchowymi oraz zadaniami rozwijającymi ekspresję twórczą, podczas których wykonywały: zakładki do książek, historyjkę obrazkową o brzydkim kaczątku, domek Baby Jagi oraz dekorowały wybrane przez siebie szablony masek karnawałowych. Wykonywały też kanapki i szaszłyki owocowe według przepisu z książki kulinarnej “Przepisy Mikołajka”. Swoimi specjałami ugościły wszystkich pracowników Poradni.

Podczas ostatnich zajęć uczestnicy zaprezentowali się w strojach karnawałowych. Na zakończenie wszyscy otrzymali upominki oraz dyplom “Przyjaciela książki”.

Zajęcia bardzo podobały się dzieciom. Uważały, że warto było na nie chodzić i w przyszłości poleciłyby je rówieśnikom. Żałowały tylko, że tak krótko trwały, cyt. “fajnie było, ale się skończyło”, “czy zajęcia mogłyby być jeszcze w sobotę? Dwojgu uczniom nie podobało się to, że spotkania rozpoczynały się zbyt wcześnie. Ponadto dzieci nie były zadowolone, że przed zajęciami odbywało sie losowanie miejsc. Jednakże dzięki temu grupa miała więcej okazji do interakcji oraz zacieśnienia więzi koleżeńskich cyt. “dzieci są super”. Dwoje uczestników przygotowało samorzutnie upominki dla całej grupy i osób prowadzących. Były to własnoręcznie wykonane wizytówki i uśmiechnięte buźki. Rodzice odbierając swoje dzieci przekazywali, że były one bardzo zadowolone z takiego zagospodarowania ich czasu wolnego. Uczestnicy zauważyli i docenili również sympatię z strony osób prowadzących.

Wszystko to wskazuje, że warto tę formę pomocy dzieciom powtórzyć w przyszłości. Prawdopodobnie będzie to w okresie wakacyjnym.

Zapraszamy chętnych miłośników książki oraz tych, którzy chcą ją pokochać.

W pierwszym tygodniu wakacji w naszej poradni odbyła się druga edycja „Spotkań z książką” dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Zimowe spotkania spotkały się z zainteresowaniem uczestników, więc organizatorki, Barbara Stańczuk – psycholog i Elżbieta Szadkowska – pedagog postanowiły je kontynuować. Wakacyjne spotkania, podobnie jak zimowe, miały zachęcić uczestników do czytania książek, pobudzić do kreatywności .W trakcie pięciu dni zajęć uczestnicy mogli nie tylko posłuchać czytanych przez prowadzących tekstów literatury dziecięcej, poczytać swoim kolegom, ale także przekonać się, jaką inspiracją do wspólnej zabawy, spędzania czasu wolnego może być książka. Wielu uczestników już od dawna żyło w przyjaźni z książką, niektórzy podejmują dopiero takie próby. Dlatego jednym z pierwszych punktów programu było przeczytanie przez Barbarę Stańczuk historii pewnego pingwinka, który miał problemy z czytaniem. W historii tej autorka podała przepisy jak pokonać te trudności. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, czego książki nie lubią, a co jest dla nich dobre. W kolejnych dniach książki towarzyszyły nam podczas gier, gotowania, wspólnych zabaw. Przetestowaliśmy popularną grę – w państwa i miasta, nieco ją modyfikując. W jej trakcie można było korzystać z encyklopedii, słowników, atlasów, map, a zabawa sprawiała dużo frajdy, bo przy okazji uczestnicy mogli nauczyć się korzystania z tych nietypowych książek i zyskać ciekawą wiedzę o świecie. Ponieważ pogoda sprzyjała mogliśmy również zagrać w tę grę w wersji ruchowej. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ niektórzy uczestnicy po zakończeniu zajęć, kontynuowali zabawę z rodzicami. Był również dzień kulinarny, podczas którego uczestnicy wykonali szaszłyki i kanapki inspirowane pomysłami z książki pt. „Przepisy Mikołajka” – bohatera serii opowiadań o Mikołajku. Następnego dnia pochyliliśmy się nad znaną i lubianą bajką o Czerwonym Kapturku i wykonaliśmy do niej pomysłowe kukiełki. Zajęcia nasze były przeplatane zabawami, zagadkami dotyczącymi bohaterów popularnych bajek. Jedna z uczestniczek w czasie przerw uczyła pozostałych uczestników, a w zasadzie uczestniczki, zumby (chłopcy jakoś nie poczuli rytmu). Było dużo uśmiechu i zabawy. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali od Pani Dyrektor Anny Krawiec oraz pań prowadzących, dyplomy i drobne upominki. Najlepszym podsumowaniem zajęć były uśmiechy uczestników i ich rodziców, a także pytania, dlaczego tak krótko?, kiedy będą jeszcze organizowane takie zajęcia?, czy możemy przyjść w …. sobotę?. Nie pozostaje nam nic innego jak zapewnić, że postaramy się, aby nadal tak było.

Chętnych uczniów z klas III i IV zapraszamy na kolejna edycję ” Spotkań z książką” podczas ferii zimowych w roku 2018.

Elżbieta Szadkowska i Barbara Stańczuk

Inne

W tegorocznej edycji zajęć “By trafnie wybrać zawód” brały udział 3 osoby z gimnazjum nr 4 w Goleniowie. Na pierwsze spotkanie zgłosiły się dwie uczennice, a na drugie przyszła jedna z tych uczennic oraz jeden uczeń. W trakcie spotkań w całości zrealizowano 1. część warsztatów dotyczącą samowiedzy, czyli informacji dotyczących siebie w aspekcie przyszłej szkoły i pracy zawodowej oraz elementy 2. i 3. części programu warsztatów – o ścieżkach edukacyjnych i wybranych zawodach. Ze względu na problemy zdrowotne jednej z uczennic szczególną zwrócono uwagę na to, w jaki sposób stan zdrowia wpływa na wybór dalszej drogi kształcenia oraz ścieżki zawodowej, czyli jak ogranicza wybór szkoły i zawodu.

Ze względu na małą liczbę uczestników zmodyfikowano program zajęć i zaproponowano wykonanie badań testem “Profil zainteresowań zawodowych”, w połączeniu z oceną podstawowych umiejętności szkolnych. Badanie takie wykonano w przypadku dwóch osób – uczestników warsztatów. Po przeanalizowaniu zebranych danych uczniom tym przekazano wyniki oraz omówiono jakie ścieżki dalszego kształcenia mogą być dla nich najtrafniejsze. Uczestnikowi zajęć, który osiąga dość przeciętne wyniki w nauce i w testach dydaktycznych uzyskał niskie oceny, zasugerowano potrzebę zgłoszenia dokumentacji nie tylko do technikum (tak zaplanował), ale też do szkoły zawodowej o podobnym profilu. Jednocześnie zwrócono mu uwagę, że w przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole zawodowej konieczne będzie zgłoszenie się do tut. Poradni na pełną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, gdyż w momencje rozpoczęcia praktyk zawodowych nie będzie on miał ukończonego 16. r.ż.

Mimo, że na warsztaty zgłosiło się tylko troje uczniów, to ich zaangażowanie w wykonywane zadania utwierdziło nas w przekonaniu, że kontynuowanie tej formy pomocy jest zasadne, gdyż daje uczniom szanse na możliwość konsultacji w sprawach mających szczególne znaczenie dla ich dalszych losów.

Prowadzące warsztaty

pedagog Elżbieta Szadkowska

pedagog Ewa Pleskot