O placówce

Dane ogólne Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Goleniowie jest poradnią powiatową. Świadczy ona pomoc uczniom z gmin: Goleniów, Maszewo, Przybiernów, Stepnica.

Historia placówki

Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Goleniowie rozpoczęła swoją pracę we wrześniu 1972 r. Jej pierwszym dyrektorem była Pani Władysława Petrow, a siedzibą szkoła Podstawowa Nr 3. W latach 1973-1991 poradnia mieściła się przy ulicy Pocztowej, gdzie do swojej dyspozycji miała 4 gabinety, poczekalnię i sekretariat. Od roku 1991 do chwili obecnej siedziba poradni znajduje się przy ulicy Maszewskiej. Od 1999 roku organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (taką nazwę nosi od 1992 roku) jest Powiat Goleniowski. Placówką w okresie ponad 40. lat jej istnienia kierowali: Władysława Petrow (1972-1981), Stanisława Schabek (1981-1993), Andrzej Burzyński (1993-2007), a od roku 2007 – Irena Adamczyk. Największym osiągnięciem Poradni jest to, że stała się znaną i cenioną placówką środowiskową, współpracującą ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się nauczaniem, opieką, wychowaniem i profilaktyką oraz pomocą dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz osób niepełnosprawnych. Poradnia prowadzi szereg działań pomocowych i popularyzujących wiedzę psychologiczną i pedagogiczną.

Baza Poradni

Do dyspozycji naszej Placówki jest  8 gabinetów specjalistycznych oraz sala do zajęć grupowych. Gabinety wyposażone są: w stale uaktualniane pomoce do badań i zajęć z dziećmi i młodzieżą, komputery z dostępem do Internetu oraz fachową literaturę. Poradnia dysponuje:

 • sprzętem do diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • komputerowym programem terapii jąkania wraz z korektorem mowy – niepłynność mowy,
 • platformą do badania zmysłów – program “Słyszę”, “Mówię”, “Widzę”,
 • test rozdzielnousznego słyszenia, test ośrodkowych zaburzeń słuchu,
 • EEG Biofeedback.

Pracownicy dbają o estetyczny wygląd swoich miejsc pracy oraz dostarczają rodzicom oczekującym na swoje dzieci poradników dotyczących kluczowych problemów wychowawczych (gazetki tematyczne znajdujące się na korytarzach i w poczekalni Poradni).

Klienci Poradni

 • Rodzice i dzieci w wieku 0 – 6 lat
 • Rodzice i uczniowie szkoły podstawowej
 • Rodzice oraz uczniowie gimnazjów
 • Rodzice oraz uczniowie szkół średnich
 • Pedagodzy i psycholodzy z placówek oświatowych, nauczyciele oraz inne osoby potrzebujące pomocy i wsparcia

ŚRODOWISKO LOKALNE I JEGO POTRZEBY

Charakterystyka środowiska lokalnego

Opieką psychologiczno-pedagogiczną obejmujemy ponad 64 przedszkoli, szkół
i innych placówek oświatowych oraz zajmujących się opieką, wychowaniem
i edukacją, które skupiają około 11tys. dzieci i młodzieży.

Nasi klienci pochodzą ze środowiska miejskiego i wiejskiego ze specyficznymi dla nich potrzebami.

Najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego

Placówka w swojej pracy uwzględnia następujące potrzeby środowiska:

 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,
 • terapia rodzin,
 • terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży,
 • interwencje kryzysowe po nagłych zdarzeniach losowych,
 • psychoedukacja i szkolenia różnych grup klientów,
 • wspieranie nauczycieli i pedagogów szkolnych w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
 • obserwacje dzieci w placówkach,
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
 • badania przesiewowe wzroku, słuchu, mowy,
 • badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji,
 • wybór szkoły i zawodu,
 • działalność doradcza, instruktażowa, konsultacyjna.