Najważniejsze zasady w pracy z dzieckiem dotkniętym autyzmem

Autyzm, jak i inne zaburzenia neurorozwojowe, nie jest wyleczalny. Niezależnie od metody prowadzonej terapii dziecka z ASD oraz zmiany jego funkcjonowania w czasie, u większości osób, u których we wczesnym dzieciństwie wykryto zaburzenia ze spektrum autyzmu, również i w ich dorosłości występują. To jednoznacznie świadczy o potrzebie terapii specjalistycznej i odpowiednich …

Jak wspierać rozwój dzieci w dobie pandemii COVID-19

W natłoku zmartwień związanych z utrudnieniami jakie przyniósł nam koronawirus, lękiem przed utratą pracy, czy brakiem kontaktu z bliskimi, nie zawsze mamy czas, aby pomyśleć o tym, o czym mogą myśleć nasze dzieci. Czasem zapominamy, że one też się martwią, że ich poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane. Co zrobić, żeby choć trochę …

Jak rodzice mogą pomóc dziecku z ryzykiem dysleksji?

Pierwsze symptomy mogące sugerować pojawienie się u dziecka w okresie szkolnym trudności w czytaniu i pisaniu pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. Dzieci późno raczkujące lub w ogóle nieraczkujące, później zaczynające chodzić i mówić, mające problemy z utrzymaniem równowagi, słabo chwytające przedmioty to często dzieci z ryzykiem dysleksji. Rodzice są …

Jak wspierać rozwój małego dziecka?

W procesie wychowania dziecka  ważne jest stymulujące środowisko wychowawcze, w którym stwarzamy dziecku jak najbardziej optymalne warunki do rozwoju. My jako rodzice dajemy mu poczucie bezpieczeństwa, od nas uczy się rzeczy najważniejszych w życiu. Przy nas nabywa różnych umiejętności, z których w dorosłym życiu będzie  korzystało. Gdy się urodzi cieszymy …

O dysleksji rozwojowej słów kilka

Przypadki osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu opisywano już w starożytności., naukowo zaczęto je analizować w II. połowie XIX wieku. Początkowo  badania dotyczyły osób dorosłych, którzy, mimo ogólnie dobrych możliwości umysłowych, nie radzili sobie z opanowaniem umiejętności czytania i pisania.  Obecnie dla określenia tych kłopotów używa się kilku terminów: …